You are here

Contents – Mục Lục

Return to Main Library – Trở về Thư Viện

01. Gia Phổ Và Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-su Christ

02. Các Thầy Chiêm Tinh Đến Từ Đông Phương Và Cuộc Chạy Trốn Qua Ê-díp-tô

03. Giăng Báp-tít Dọn Đường Của Chúa Giê-su

04. Chúa Giê-su Chịu Phép Báp-tem

05. Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (1)

06. Chúa Giê-su Bị Ma Quỉ Cám Dỗ (2)

07. Phước Cho Những Kẻ Nghèo Khổ Trong Tâm Linh

08. Phước Cho Những Kẻ Than Khóc

09. Phước Cho Những Kẻ Nhu Mì

10. Phước Cho Những Kẻ Đói Khát Sự Công Nghĩa

11. Phước Cho Những Kẻ Hay Thương Xót

12. Phước Cho Những Kẻ Có Lòng Trong Sạch

13. Phước Cho Những Kẻ Tạo Nên Bình Yên

14. Phước Cho Những Kẻ Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Nghĩa

15. Chúa Giê-su Đến Để Làm Trọn Vẹn Luật Pháp Và Lời Tiên Tri

16. Tức Giận Và Giết Người – Bình Yên Và Nên Thánh

17. Ngươi Chớ Phạm Tội Tà Dâm

18. Mối Quan Hệ Giữa Chúa Trời Và Người Dân Của Ngài

19. Lời Nói Của Tín Đồ Cơ Đốc

20. Chống Cự Lại Kẻ Ác Bằng Quyền Năng Và Trí Tuệ Của Chúa Trời

21. Hoàn Hảo Và Yêu Thương Kẻ Thù Nghịch Của Mình

22. Bố thí Cho Kẻ Nghèo

23. Cầu Nguyện

24. Lạy Cha Chúng Tôi Ở Trên Trời

25. Danh Cha Được Tôn Thánh

26. Vương Quốc Cha Đến, Ý Cha Được Nên

27. Xin Cho Chúng Tôi Hôm Nay Đồ Ăn Đủ Ngày

28. Xin Tha Nợ Cho Chúng Tôi

29. Xin Đừng Để Chúng Tôi Sa Vào Cám Dỗ

30. Kiêng Ăn

31. Tích Trữ Của Cải Ở Trên Trời

32. Nếu Mắt Ngươi Sáng Sủa

33. Đừng Lo Lắng

34. Xét Đoán Và Nhận Thức

35. Cầu Xin, Tìm Kiếm Và Gõ Cửa

36. Ấy Là Luật Pháp Và Lời Tiên Tri

37. Hãy Coi Chừng Tiên Tri Giả

38. Ý Muốn Của Chúa Trời

39. Xây Nhà Trên Hòn Đá

40. Quyền Hành Và Lòng Thương Xót – Chúa Giê-su Chữa Lành Người Phung

41. Lòng Tin Của Thầy Đội Trưởng

(c) 2021 Christian Disciples Church